Lite blandat

Cilla intervjuar: Miriam Markusson Berg – socialchef

Miriam Markusson Berg

Miriam Markusson Berg träffade jag för första gången för drygt 26 år sedan när hon bodde i Bellö utanför Eksjö. Jag minns att jag var så imponerad av henne eftersom hon pluggade på högskolan. Hon hade redan då starkt ett driv och en vilja att göra något och jag blev så imponerad. Sedan dess har vi varit nära vänner och ofta resonerat om skillnad mellan kommun och näringsliv. Idag är hon socialchef i Sävsjö Kommun där hon jobbar tillsammans med ungefär 500 medarbetare och en budget om 265 mkr.

Eftersom jag själv inte varit på ”den sidan” och jobbat så hade jag lite funderingar jag ville ha svar på förstås:)

Hur har din karriärväg sett ut fram tills nu? Utbildning och roller?

Min utbildningsbakgrund är blandad men till största delen  har jag utbildning inom socialt arbete, ledarskap och organisation. På gymnasiet gick jag samhällsvetenskaplig linje och en ettårig utbildning riktad mot funktionshinderområdet. Min grundutbildning på högskolenivå är sociala omsorgslinjen och jag har kandidatexamen i socialt arbete. Därefter har jag fördjupat och breddat min teoretiska bas såsom kurser och program om ledarskap och organisation, resultat och kvalitet.

Mitt yrkesverksamma liv startade med olika jobb under skollov såsom sågverksarbetare, barnflicka, kioskbiträde och vårdbiträde. Därefter blombiträde, jourbiträde, vårdarinna, föreståndare, enhetschef, lärare, LSS-handläggare, projektledare, utvecklingsledare, biträdande vård- och omsorgschef, utvecklingschef och
nu socialchef.

Har du alltid velat jobba inom området du verkar eller hade du något annat drömjobb när du var yngre?

När jag var yngre var mitt stora intresse djur och framförallt hästar. Då låg det nära till hands att vilja bli veterinär. Ett annat drömjobb var att bli artist. Jag stod ofta framför spegeln hemma och mimade. Använde handtaget på mitt hopprep som mikrofon. Under mellan- och högstadiet var jag med i en mimgrupp vid namn Alajmaj. Vi turnerade runt (i närområdet), och fick fina recensioner, men så småningom rann gruppen ut i sanden och så var det drömjobbet ett minne blott.

Vad gör man egentligen om dagarna när man är socialchef, vad innebär rollen?

Mitt huvuduppdrag som socialchef är att övergripande ansvara för kommunens socialtjänst (individ- och familj, äldre och funktionshinder), hälso- och sjukvård, integration, sysselsättnings- och arbetsmarknadsåtgärder.

I detta uppdrag inkluderar att bereda ärenden, verkställa och följa upp politiskt fattade beslut. Arbete med strategier och utveckling, ha en god dialog med chefer, medarbetare och den politiska ledningen samt ha helhetssyn blir centrala pusselbitar. Mitt arbete präglas av ständiga förändringar/förbättringar och många beslut där jag som ledare både ska hantera individ och grupp och samtidigt driva på och arbeta med strategier och utveckling.

Vad ger dig mest energi på jobbet?

Det som ger mig energi eller motiverar mig mest på jobbet är att få jobba med uppdrag som leder till ökad kvalitet, ändamålsenlighet och effektivt resursutnyttjande samt att få vara del i chefers och medarbetares utveckling och resultat!

Jag får en enorm energi och känner stolthet när tillexempelett omfattande förbättringsarbete leder till att vi får fler nöjda invånare och att vi gör skillnad. Eller när chefer och medarbetare utifrån sina befogenheter och ansvar själva utvecklar sitt arbete och verksamheten.  Eller när vi hittar nya vägar som gör att vi kan göra ännu mer för pengarna.

Jag fårävenenergi av möten och dialoger med medborgare, politiker, chefer, medarbetare och inte minst min närmaste ledningsgrupp. Det är i dessa möten och dialoger som utveckling sker!

 Vilka är de största utmaningarna med din roll som socialchef?

Att få ihop behov och resurser!

Utmaningarna inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är stora. Ändå förväntas att de insatser som ges ska vara likvärdiga i kvalitet och tillgänglighet bland landets kommuner. Insatserna ska dessutom vara behovsstyrda (fokus på den enskildes behov) samtidigt som demografiska förändringar och ökade kostnader förändrar kommunernas möjligheter att möta behoven. Det är motstridiga krav. Samtidigt triggas jag av detta, för jag tvingas att hela tiden tänka i olika och nya arbetssätt och organisationsformer för att vi ska klara uppdraget och utmaningarna.

Upplever du ibland att du får försvara kommunen som arbetsplats?

Nej, egentligen inte. Jag tror att det  kan finnas en del fördomar om kommunen som arbetsplats och det tycker jag är tråkigt. Några gånger har jag hört uttrycket ”ni på kommunhuset”. Jag ser kommunen som en helhet och vi är alla en del i den helheten med ett gemensamt ansvar.
Som kommuninvånare har man rätt att ställa krav på kommunen men ibland tycker jag att den kommunala verksamheten får oförtjänt med kritik. Det totala kommunala uppdraget är brett och komplext och generellt sätt så tycker jag att den kommunala verksamheten ger en god service och fungerar väl.

Om du hade fria händer inom ditt yrke, vad skulle du förändra då?

Jag tycker att jag överlag har fria händer att förändra inom mitt yrke om jag vill och behöver, naturligtvis inom givna ramar. Men mycket av den verksamhet som jag ansvarar för styrs av lagar.
Det jag skulle vilja göra är att vända och förenkla handläggningsprocessen inom socialtjänsten. Istället för som det ser ut idag där vi arbetar efter anmälan/ansökan, utredning, beslut och insats vill jag att insats kommer först. Kan vi  inte stödja och hjälpa, så gör vi en utredning. På så sätt kan vi ge insatser tidigare och så nära personen som möjligt. Om bara några år är jag övertygad om att det kommer se annorlunda ut!

Om en yngre förmåga funderar på att jobba inom den sociala sektorn/förvaltningen vad har du för råd och tips?

Var inte rädd för att pröva på och testa att arbeta inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
Verksamheten består av så många och intressanta uppgifter. Vi ger omvårdnad, service, råd, stöd, hälso- och sjukvård, arbetar med rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande, deltar i samhällsplanerande insatser med mera. Och det finns massor av spännande yrken att välja mellan, alltifrån undersköterska, stödpedagog, boendestödjare, socialsekreterare, kurator, familje- och fältpedagoger, biståndshandläggare, sjuksköterska, arbets- och fysioterapeut till administratörer, utvecklingsledare, verksamhetstutvecklare, chefer med flera.

Inom verksamheten har vi många spännande utvecklingsområden på gång där chefer och medarbetare har möjlighet att vara med och påverka och vara delaktiga. Digitalisering och välfärdsteknik är ett område, förbättringscoacher och styrning genom tillit är andra.

Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns hjärta och själ och du får så mycket tillbaka!

Om du fick utbilda oss som inte har någon mer insikt i vare sig kommuners eller din förvaltnings arbete mer än som kommuninvånare – vad hade du velat lära oss då?

Att människor av olika skäl kan någon gång under livets olika skeenden behöva stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Därför är en av kommunens uppgifter att se till att alla som bor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver för att leva ett tryggt och självständigt liv. Socialtjänstens uppdrag är att arbeta med stöd och hjälpinsatser från livets början till livets slut och riktar sig inte enbart till de mest utsatta människorna, såsom till exempel barn som far illa och riskerar att inte utvecklas och växa upp under trygga förhållanden.

En människa kan till exempel helt plötsligt bli ensamstående med barn och inte ha ekonomiska möjligheter att klara det dagliga livet. Föräldrar kan under period i livet behöva stöd i sitt föräldraskap, familjer kan behöva familjerådgivning eller hjälp vid vårdnadstvister för att komma vidare i livet. En anhörig som vårdar en närstående kan behöva avlastning, en människa med nedsatt rörlighet kan behöva ett hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv, en människa som är nyanländ kan behöva stöd att etablera sig i samhället och en människa som är äldre, ett trygghetslarm för att känna sig trygg i sitt hem osv.

Hur går det med löpningen? 🙂

Tack bra! Just nu laddar jag inför mitt tredje Marathon, i maj i Köpenhamn, tillsammans med goa löparvänner. Just nu springer jag tre till fyra pass i veckan. Utöver löppassen lägger jag till lite löpstyrka och ibland alternativ träning. Jag tycker det är roligt att sätta mål med min träning. Att träna är dessutom ett sätt att må bra och stressa av.

Tack snälla Mimmi för att jag fick ställa frågor till dig! Oerhört intressanta och engagerande svar som lärde mig massor och som jag hoppas även kan vara till nytta för andra.

Cilla

6 Comments

 • Reply
  Miriam Markusson Berg
  17 mars, 2019 at 16:22

  Tack själv goa Cilla för att jag får vara med i din blogg och få sprida information!

 • Reply
  Gunilla Slm Backman
  17 mars, 2019 at 16:42

  Väl ställda frågor och bra svar ger intressant läsning!

  • Reply
   Cilla
   17 mars, 2019 at 18:50

   Åh tack snälla! ? Blir så glad att du tycker så!

 • Reply
  Pernilla
  17 mars, 2019 at 22:44

  Intressant läsning Cilla! Till Mimmi; var stolt över ditt fina arbete! ??

  • Reply
   Cilla
   17 mars, 2019 at 22:46

   Tack snälla ?!

  Leave a Reply

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.